ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-019-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105530062881
เว็บไซต์ : http://www.timco.co.th

เข้าชม 328 ครั้ง

ไทยอินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 890 ถนน ลาซาล แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2398-7522-4, 0-2748-7159 โทรสาร : 0-2748-7646, 0-2748-7658
อีเมล์ : tcm@timco.co.th

การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท


พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


ISO 9001

เลขที่ : TH11/5504
หน่วยรับรอง : UKAS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๒-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์