ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-019-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105530062881
เว็บไซต์ : http://www.timco.co.th

เข้าชม 583 ครั้ง

ไทยอินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 890 ถนน ลาซาล แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2398-7522-4, 0-2748-7159 โทรสาร : 0-2748-7646, 0-2748-7658
อีเมล์ : tcm@timco.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 890 จำนวน 27,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 27,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 890 หมู่ 9 ซอย สุขุมวิท105 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

Tel : 02 3987522-6 02 7487156-8 Email : latitude : 13.669228 longitude : 100.619527
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 76.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท


พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


ISO 9001

เลขที่ : TH11/5504
หน่วยรับรอง : UKAS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๒-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์