ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อผู้ประกอบการ : หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-067-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135549002379

เข้าชม 256 ครั้ง

หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 45/319 ซอย ไอยรา 5/4 ถนน ไอยรา 5/4 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 9083 403-5 โทรสาร : 02 908 3400
โทรศัพท์มือถือ : 089 522 1950