ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พี.ซี.ทูน่า ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : พี.ซี.ทูน่า ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-016-08052561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745552002541
อีเมล์ : benjamart@pctuna.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/pctunaproduct/

เข้าชม 293 ครั้ง

ซี.พี.ทูน่า ห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 152 หมู่ 4 ซอย เทพกาญจนา ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล แคราย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 034-877286-9 โทรสาร : 034-877291

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 152 จำนวน 7,141 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,141 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 152 หมู่ 4 ตำบล แคราย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110

Tel : 034-876-358-9 Email : latitude : 0642405 longitude : 1507129
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 25.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 330.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,651.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 พฤศจิกายน 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 7.00 ม. ยาว : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 91.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 728.00
คิดเป็นความจุ : 455.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 พฤศจิกายน 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 33.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 363.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,815.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 28.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 644.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 3,220.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง