ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยไซโลและอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยไซโลและอุตสาหกรรม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-006-28092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105521012841

เข้าชม 127 ครั้ง

บริษัท ไทยไซโลและอุสาหกรรม จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 183 หมู่บ้าน อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 7 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2511760 โทรสาร : 02-2533729