ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นครราชสีมาสิริโชคชัย

ชื่อผู้ประกอบการ : นครราชสีมาสิริโชคชัย
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-001-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305531000534

เข้าชม 252 ครั้ง

บริษัท นครราชสีมาสิริโชคชัย จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 85-86 หมู่ 5 ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 2124 91-6 โทรสาร : 044 212 495
โทรศัพท์มือถือ : 081 877 1342
อีเมล์ : src_foods@hotmail.com

การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท


ปรับปรุงคุณภาพสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท