ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล

ชื่อผู้ประกอบการ : โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-001-24012561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0405536000931

เข้าชม 336 ครั้ง

โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 167 หมู่ 9 ตำบล โจดหนองแก อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ : 043-414088

โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 85 หมู่ 6 ตำบล เก่างิ้ว อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ : 043-415068-70 โทรสาร : 034-415070