ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่างทองคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ : ไม่ระบุ
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล :

เข้าชม 230 ครั้ง

บริษัท อ่างทองคลังสินค้า จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 5 หมู่ 4 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล บางเสด็จ อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 661507