ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ลำพูนดีเอสฟู๊ด

ชื่อผู้ประกอบการ : ลำพูนดีเอสฟู๊ด
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-010-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0513535000446
อีเมล์ : lamphun_ds@hotmail.com

เข้าชม 143 ครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนดีเอสฟู๊ด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 129 หมู่ 9 ถนน อบจ.1106 ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053 000 594 โทรสาร : 053 000 593
อีเมล์ : lamphun_ds@hotmail.com

ขอยกเลิกประกอบกิจการห้องเย็น เนื่องจากไม่ได้ประกอบกิจการรับฝากเก็บสินค้าจากบุคคลภายนอกมาเป็นระยะเวลานาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันจะเก็บรักษาเฉพาะสินค้าของทางบริษัทเอง

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


ระบบลำเลียง และขนถ่าย

ระบบลำเลียง และขนถ่าย จำนวน 1 ชุด


กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด จำนวน 6 จุด


รถเข็น

รถเข็น จำนวน 4 คัน


ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ จำนวน จุด