ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ลำพูนดีเอสฟู๊ด

ชื่อผู้ประกอบการ : ลำพูนดีเอสฟู๊ด
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-010-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0513535000446
อีเมล์ : lamphun_ds@hotmail.com

เข้าชม 243 ครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนดีเอสฟู๊ด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 129 หมู่ 9 ถนน อบจ.1106 ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053 000 594 โทรสาร : 053 000 593
อีเมล์ : lamphun_ds@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 129 จำนวน 502 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 502 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


ระบบลำเลียง และขนถ่าย

ระบบลำเลียง และขนถ่าย จำนวน 1 ชุด


กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด จำนวน 6 จุด


รถเข็น

รถเข็น จำนวน 4 คัน


ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ จำนวน จุด


ที่ตั้งคลัง 129 หมู่ 9 ถนน อบจ.1106 ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

Tel : 053 000 594 Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 18.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.13 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 222.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,776,000.00
คิดเป็นความจุ : 250.86 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 2.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเมทัลซีล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 2 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 18.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.13 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 222.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,776,000.00
คิดเป็นความจุ : 250.86 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 2.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเมทัลซีล

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 2 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง