ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) สมุทรปราการ
2 คลัง บริษัทจำกัด เหรียญหัวสิ่งทอ สมุทรปราการ
3 คลัง บริษัทจำกัด อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์ สมุทรปราการ
4 คลัง บริษัทจำกัด แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ปทุมธานี
5 คลัง บริษัทจำกัด ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ ชลบุรี
6 คลัง บริษัทจำกัด เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรุงเทพมหานคร
7 คลัง บริษัทจำกัด ทอพมาร์ท เทรด กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
9 คลัง บริษัทจำกัด แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ สมุทรปราการ
10 คลัง บริษัทจำกัด แอลเอ็นดับเบิ้ลยู กรุงเทพมหานคร
11 คลัง บริษัทจำกัด ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
12 คลัง บริษัทจำกัด ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น ระยอง

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,008 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 653 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,883 แห่ง