ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) นนทบุรี
3 คลัง บริษัทจำกัด สยามนิสทรานส์ กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด B1 กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด B11 กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด B115 กรุงเทพมหานคร
7 คลัง บริษัทจำกัด แปซิฟิค ควอลิตี้ คอนโทรล เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นนทบุรี
8 คลัง บริษัทจำกัด ซีทีไอ โลจิสติกส์ นนทบุรี
9 คลัง บริษัทจำกัด เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์
10 คลัง บริษัทจำกัด เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ กรุงเทพมหานคร
11 คลัง บริษัทจำกัด ยูนิเวอร์ส โลจีสติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล นนทบุรี
12 คลัง บริษัทจำกัด มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 968 แห่ง
 
ไซโล 225 แห่ง
 
ห้องเย็น 630 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,823 แห่ง