ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) นนทบุรี
3 คลัง บริษัทจำกัด สยามนิสทรานส์ กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด แปซิฟิค ควอลิตี้ คอนโทรล เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นนทบุรี
5 คลัง บริษัทจำกัด ซีทีไอ โลจิสติกส์ นนทบุรี
6 คลัง บริษัทจำกัด คิวแฟค
7 คลัง บริษัทจำกัด เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) นนทบุรี
8 คลัง บริษัทจำกัด วรกาญจน์ ไทยแลนด์
9 คลัง บริษัทจำกัด ชาญยุทธ์ คลังสินค้า
10 คลัง บริษัทจำกัด เมเม้ไทยแลนด์
11 คลัง บริษัทจำกัด มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
12 คลัง บริษัทจำกัด อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) นนทบุรี

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 972 แห่ง
 
ไซโล 227 แห่ง
 
ห้องเย็น 630 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,829 แห่ง