ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) นนทบุรี
3 คลัง บริษัทจำกัด สยามนิสทรานส์ กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด ยูนิเวอร์ส โลจีสติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล นนทบุรี
6 คลัง บริษัทจำกัด มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
7 คลัง บริษัทจำกัด ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
8 คลัง บริษัทจำกัด ซูมิโซ (แหลมฉบัง) นนทบุรี
9 คลัง บริษัทจำกัด ข้าว ซี.พี. กรุงเทพมหานคร
10 คลัง บริษัทจำกัด เมอิโก เอเชีย นนทบุรี
11 คลัง บริษัทจำกัด เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น นนทบุรี
12 คลัง บริษัทจำกัด ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) นนทบุรี

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 963 แห่ง
 
ไซโล 224 แห่ง
 
ห้องเย็น 627 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,814 แห่ง