ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ระยอง
2 คลัง บริษัทจำกัด ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด เอ็ม-เซ็นโค โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด สยามมาบูชิ ชลบุรี
6 คลัง บริษัทจำกัด นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) สมุทรปราการ
7 คลัง บริษัทจำกัด อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล ฉะเชิงเทรา
8 คลัง บริษัทจำกัด แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
9 คลัง บริษัทจำกัด ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
10 คลัง บริษัทจำกัด ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ ชลบุรี
11 คลัง บริษัทจำกัด พร้อมรุ่ง คลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
12 คลัง บริษัทจำกัด ทรีพีแอล โซลูชั่น กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 982 แห่ง
 
ไซโล 224 แห่ง
 
ห้องเย็น 634 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,840 แห่ง