ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด สยามมาบูชิ ชลบุรี
2 คลัง บริษัทจำกัด นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) สมุทรปราการ
3 คลัง บริษัทจำกัด อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล ฉะเชิงเทรา
4 คลัง บริษัทจำกัด แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
6 คลัง บริษัทจำกัด ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ ชลบุรี
7 คลัง บริษัทจำกัด พร้อมรุ่ง คลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด ทรีพีแอล โซลูชั่น กรุงเทพมหานคร
9 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
10 คลัง บริษัทจำกัด คิวแฟค สมุทรปราการ
11 คลัง บริษัทจำกัด เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) นนทบุรี
12 คลัง บริษัทจำกัด มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 978 แห่ง
 
ไซโล 224 แห่ง
 
ห้องเย็น 633 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,835 แห่ง