ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด โลจิส ลิ้งค์ สมุทรปราการ
2 คลัง บริษัทจำกัด ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด พีเอ็ม เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด ซาโต-โชจิ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
7 คลัง บริษัทจำกัด เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด ทรีทราน คลังสินค้า ฉะเชิงเทรา
9 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
10 คลัง บริษัทจำกัด เคเอ็นเอส โลจิสติกส์ เซอร์วิส ปทุมธานี
11 คลัง บริษัทจำกัด บางไทร ฟอร์ เร้นท์ พระนครศรีอยุธยา
12 คลัง บริษัทจำกัด เหวยหมิง โลจิสติกส์ แอนด์ ชิปปิ้ง กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,027 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 671 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,920 แห่ง