ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด พร้อมรุ่ง คลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด ทรีพีแอล โซลูชั่น
3 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
4 คลัง บริษัทจำกัด เมเม้ไทยแลนด์ คลังสินค้า
5 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) นนทบุรี
7 คลัง บริษัทจำกัด สยามนิสทรานส์ กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด แปซิฟิค ควอลิตี้ คอนโทรล เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นนทบุรี
9 คลัง บริษัทจำกัด ซีทีไอ โลจิสติกส์ นนทบุรี
10 คลัง บริษัทจำกัด คิวแฟค
11 คลัง บริษัทจำกัด เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) นนทบุรี
12 คลัง บริษัทจำกัด วรกาญจน์ ไทยแลนด์

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 975 แห่ง
 
ไซโล 226 แห่ง
 
ห้องเย็น 633 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,834 แห่ง