ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด แอลเอ็นดับเบิ้ลยู กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น ระยอง
4 คลัง บริษัทจำกัด อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) สมุทรปราการ
5 คลัง บริษัทจำกัด บีอาร์บีพี โลจิสติกส์ ฉะเชิงเทรา
6 คลัง บริษัทจำกัด เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร
7 คลัง บริษัทจำกัด โตโย โซโกะ (ประเทศไทย) ชลบุรี
8 คลัง บริษัทจำกัด โลจิสท์พลัส กรุงเทพมหานคร
9 คลัง บริษัทจำกัด ปุญญรักษ์ พัฒนา กรุงเทพมหานคร
10 คลัง บริษัทจำกัด ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง พระนครศรีอยุธยา
11 คลัง บริษัทจำกัด แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ สมุทรปราการ
12 คลัง บริษัทจำกัด ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 999 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 644 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,865 แห่ง