ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด คลังสินค้าเคมี กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ชลบุรี
4 คลัง บริษัทจำกัด เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด เคอรี่ สยามซีพอร์ต กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ กรุงเทพมหานคร
7 คลัง บริษัทจำกัด ชัยยงคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด โชคชัยคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
9 คลัง บริษัทจำกัด ซี.เอ็ม. คลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
10 คลัง บริษัทจำกัด ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส กรุงเทพมหานคร
11 คลัง บริษัทจำกัด เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
12 คลัง บริษัทจำกัด ตะล่อมสินคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
13 คลัง บริษัทจำกัด ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
14 คลัง บริษัทจำกัด ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
15 คลัง บริษัทจำกัด ที เอส คลังสินค้า สมุทรปราการ
16 คลัง บริษัทจำกัด ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
17 คลัง บริษัทจำกัด ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส สมุทรปราการ
18 คลัง บริษัทจำกัด โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) สมุทรปราการ
19 คลัง บริษัทจำกัด ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ กรุงเทพมหานคร
20 คลัง บริษัทจำกัด ไทยรวมทุนคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
21 คลัง บริษัทจำกัด ธีรชัยคลังสินค้า สมุทรปราการ
22 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
23 คลัง บริษัทจำกัด บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ สมุทรปราการ
24 คลัง บริษัทจำกัด เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ สมุทรปราการ
25 คลัง บริษัทจำกัด พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง สุราษฎร์ธานี
26 คลัง บริษัทจำกัด ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
27 คลัง บริษัทจำกัด มหชนคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 988 แห่ง
 
ไซโล 224 แห่ง
 
ห้องเย็น 639 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,851 แห่ง