ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด คลังสินค้าเคมี กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ชลบุรี
4 คลัง บริษัทจำกัด เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด เคอรี่ สยามซีพอร์ต กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ กรุงเทพมหานคร
7 คลัง บริษัทจำกัด ชัยยงคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด โชคชัยคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
9 คลัง บริษัทจำกัด ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส กรุงเทพมหานคร
10 คลัง บริษัทจำกัด เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
11 คลัง บริษัทจำกัด ตะล่อมสินคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
12 คลัง บริษัทจำกัด ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
13 คลัง บริษัทจำกัด ทัทสุมิ โชไก (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
14 คลัง บริษัทจำกัด ที เอส คลังสินค้า สมุทรปราการ
15 คลัง บริษัทจำกัด ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
16 คลัง บริษัทจำกัด ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส สมุทรปราการ
17 คลัง บริษัทจำกัด โทลล์ แวร์เฮ้าส์ (ไทยแลนด์) สมุทรปราการ
18 คลัง บริษัทจำกัด ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ กรุงเทพมหานคร
19 คลัง บริษัทจำกัด ไทยรวมทุนคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
20 คลัง บริษัทจำกัด ธีรชัยคลังสินค้า สมุทรปราการ
21 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
22 คลัง บริษัทจำกัด บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ สมุทรปราการ
23 คลัง บริษัทจำกัด บุญเจริญคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
24 คลัง บริษัทจำกัด เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ สมุทรปราการ
25 คลัง บริษัทจำกัด พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง สุราษฎร์ธานี
26 คลัง บริษัทจำกัด ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
27 คลัง บริษัทจำกัด มหชนคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
28 คลัง บริษัทจำกัด มิตรผลคลังสินค้า สมุทรปราการ
29 คลัง บริษัทจำกัด มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
30 คลัง บริษัทจำกัด ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า ฉะเชิงเทรา
31 คลัง บริษัทจำกัด ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
32 คลัง บริษัทจำกัด ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ นครสวรรค์
33 คลัง บริษัทจำกัด ศรีเมืองคลังสินค้า สมุทรปราการ
34 คลัง บริษัทจำกัด ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
35 คลัง บริษัทจำกัด อ่างทองคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
36 คลัง บริษัทจำกัด อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล กรุงเทพมหานคร
37 คลัง บริษัทจำกัด อาเซียคลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
38 คลัง บริษัทจำกัด อ่าวไทยคลังสินค้า สมุทรปราการ
39 คลัง บริษัทจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง กรุงเทพมหานคร
40 คลัง บริษัทจำกัด เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ สมุทรสาคร
41 คลัง บริษัทจำกัด เอส เอส ที คลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
42 คลัง บริษัทจำกัด เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) ปทุมธานี
43 คลัง บริษัทจำกัด มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
44 คลัง บริษัทจำกัด ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
45 คลัง บริษัทจำกัด ซูมิโซ (แหลมฉบัง) กรุงเทพมหานคร
46 คลัง บริษัทจำกัด ข้าว ซี.พี. กรุงเทพมหานคร
47 คลัง บริษัทจำกัด เมอิโก เอเชีย กรุงเทพมหานคร
48 คลัง บริษัทจำกัด เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น สมุทรปราการ
49 คลัง บริษัทจำกัด ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
50 คลัง บริษัทจำกัด นิทซู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) นนทบุรี
51 คลัง บริษัทจำกัด ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย) ชลบุรี
52 คลัง บริษัทจำกัด ซังกิวไทย กรุงเทพมหานคร
53 คลัง บริษัทจำกัด มิตซุยแอนด์โค.โกลบอล โลจิสติคส์ แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
54 คลัง บริษัทจำกัด รีนุส โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
55 คลัง บริษัทจำกัด นิ่มเอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร
56 คลัง บริษัทจำกัด สยามเคมีคัล โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
57 คลัง บริษัทจำกัด ดี.เอช.เอ.สยามวาลา กรุงเทพมหานคร
58 คลัง บริษัทจำกัด เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ กรุงเทพมหานคร
59 คลัง บริษัทจำกัด เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ กรุงเทพมหานคร
60 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
61 คลัง บริษัทจำกัด โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
62 คลัง บริษัทจำกัด สยามนิสทรานส์ กรุงเทพมหานคร
63 คลัง บริษัทจำกัด ซีทีไอ โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
64 คลัง บริษัทจำกัด คิวแฟค สมุทรปราการ
65 คลัง บริษัทจำกัด มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
66 คลัง บริษัทจำกัด อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
67 คลัง บริษัทจำกัด พร้อมรุ่ง คลังสินค้า กรุงเทพมหานคร
68 คลัง บริษัทจำกัด ทรีพีแอล โซลูชั่น กรุงเทพมหานคร
69 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
70 คลัง บริษัทจำกัด อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล ฉะเชิงเทรา
71 คลัง บริษัทจำกัด แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
72 คลัง บริษัทจำกัด ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
73 คลัง บริษัทจำกัด ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์ ชลบุรี
74 คลัง บริษัทจำกัด นุสา ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) สมุทรปราการ
75 คลัง บริษัทจำกัด สยามมาบูชิ ชลบุรี
76 คลัง บริษัทจำกัด เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
77 คลัง บริษัทจำกัด เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
78 คลัง บริษัทจำกัด ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี กรุงเทพมหานคร
79 คลัง บริษัทจำกัด โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ระยอง
80 คลัง บริษัทจำกัด ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ กรุงเทพมหานคร
81 คลัง บริษัทจำกัด ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท กรุงเทพมหานคร
82 คลัง บริษัทจำกัด วัน เวิลด์ คาร์โก้ กรุงเทพมหานคร
83 คลัง บริษัทจำกัด วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส กรุงเทพมหานคร
84 คลัง บริษัทจำกัด เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ ฉะเชิงเทรา
85 คลัง บริษัทจำกัด ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
86 คลัง บริษัทจำกัด แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ สมุทรปราการ
87 คลัง บริษัทจำกัด ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง พระนครศรีอยุธยา
88 คลัง บริษัทจำกัด ปุญญรักษ์ พัฒนา กรุงเทพมหานคร
89 คลัง บริษัทจำกัด โลจิสท์พลัส กรุงเทพมหานคร
90 คลัง บริษัทจำกัด โตโย โซโกะ (ประเทศไทย) ชลบุรี
91 คลัง บริษัทจำกัด เอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร
92 คลัง บริษัทจำกัด บีอาร์บีพี โลจิสติกส์ ฉะเชิงเทรา
93 คลัง บริษัทจำกัด อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) สมุทรปราการ
94 คลัง บริษัทจำกัด ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น ระยอง
95 คลัง บริษัทจำกัด ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร
96 คลัง บริษัทจำกัด แอลเอ็นดับเบิ้ลยู กรุงเทพมหานคร
97 คลัง บริษัทจำกัด แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ สมุทรปราการ
98 คลัง บริษัทจำกัด แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
99 คลัง บริษัทจำกัด ทอพมาร์ท เทรด กรุงเทพมหานคร
100 คลัง บริษัทจำกัด เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรุงเทพมหานคร
101 คลัง บริษัทจำกัด ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ ชลบุรี
102 คลัง บริษัทจำกัด แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ปทุมธานี
103 ไซโล บริษัทจำกัด เจียเม้ง นครราชสีมา
104 ไซโล บริษัทจำกัด ชัยยงไซโลการเกษตร กรุงเทพมหานคร
105 ไซโล บริษัทจำกัด ซี.พี.อินเตอร์เทรด กรุงเทพมหานคร
106 ไซโล บริษัทจำกัด ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) นครราชสีมา
107 ไซโล บริษัทจำกัด ไทยไซโลและอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
108 ไซโล บริษัทจำกัด นครราชสีมาสิริโชคชัย นครราชสีมา
109 ไซโล บริษัทจำกัด ยูไนเต็ดเกรนส์ กรุงเทพมหานคร
110 ไซโล บริษัทจำกัด ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส กรุงเทพมหานคร
111 ไซโล บริษัทจำกัด โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล ขอนแก่น
112 ไซโล บริษัทจำกัด โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) นครราชสีมา
113 ไซโล บริษัทจำกัด โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา ชลบุรี
114 ไซโล บริษัทจำกัด เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส กรุงเทพมหานคร
115 ห้องเย็น บริษัทจำกัด มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
116 ห้องเย็น บริษัทจำกัด 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ สงขลา
117 ห้องเย็น บริษัทจำกัด กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์ พระนครศรีอยุธยา
118 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เกษตรห้องเย็น ปทุมธานี
119 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เกษมสันต์ ลำพูน
120 ห้องเย็น บริษัทจำกัด โกลเบิล ฟีช สมุทรสาคร
121 ห้องเย็น บริษัทจำกัด คาลิกห้องเย็น สมุทรปราการ
122 ห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ แครอท กรุงเทพมหานคร
123 ห้องเย็น บริษัทจำกัด คิงส์ เฟรช ปทุมธานี
124 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เค.แอล. ห้องเย็น สมุทรสาคร
125 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง ขอนแก่น
126 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เคเอฟฟู้ดส์ สมุทรสาคร
127 ห้องเย็น บริษัทจำกัด โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) สมุทรปราการ
128 ห้องเย็น บริษัทจำกัด จอมธนา ปทุมธานี
129 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เจพีเค โคลด์ สโตเรจ กรุงเทพมหานคร
130 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ชัยนาวีห้องเย็น สมุทรสาคร
131 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร เชียงใหม่
132 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป เชียงใหม่
133 ห้องเย็น บริษัทจำกัด โชคนาวีห้องเย็น สมุทรสงคราม
134 ห้องเย็น บริษัทจำกัด โชคมหาชัยมารีน สมุทรสาคร
135 ห้องเย็น บริษัทจำกัด โชคสมุทรมารีน สมุทรสาคร
136 ห้องเย็น บริษัทจำกัด โชคอนันท์ เกรทคูล นครราชสีมา
137 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ซีที ศูนย์กระจายสินค้า พระนครศรีอยุธยา
138 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง กรุงเทพมหานคร
139 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์ กรุงเทพมหานคร
140 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ซีพีแรม ปทุมธานี
141 ห้องเย็น บริษัทมหาชนจำกัด ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ฉะเชิงเทรา
142 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี สมุทรสาคร
143 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ ฉะเชิงเทรา
144 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ตองแปดห้องเย็น ปทุมธานี
145 ห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง ปทุมธานี
146 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ทวีวงษ์ โลจิสติกส์ สงขลา
147 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ สมุทรปราการ
148 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ทิพย์เกษตร เชียงใหม่
149 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ที.พี.แปซิฟิค พิษณุโลก
150 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ทีพีเอส โคลด์ สมุทรสาคร
151 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เทพมณี โคลด์สตอเรจ (จันทบุรี) จันทบุรี
152 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เทพมณี โคลด์สตอเรจ (ตลาดไท) ปทุมธานี
153 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) สมุทรสาคร
154 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ ปทุมธานี
155 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยเดลมาร์ สมุทรปราการ
156 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ พระนครศรีอยุธยา
157 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยพิพัฒน์ ซี เอส สระบุรี
158 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ สมุทรปราการ
159 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยโยโกเร กรุงเทพมหานคร
160 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด สมุทรสาคร
161 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยเวิลด์ฟู้ดส์แอนด์ฟรุตส์ ปทุมธานี
162 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยเอ็กซ์เซลฟู้ดส์ สมุทรปราการ
163 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร
164 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด เชียงราย
165 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ธัญญธนา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ปทุมธานี
166 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ธารสมุทรฟู้ด กรุงเทพมหานคร
167 ห้องเย็น บริษัทจำกัด น้ำแข็งบางหญ้า (2000) สมุทรสาคร
168 ห้องเย็น บริษัทจำกัด นิ่มซี่เส็งห้องเย็น เชียงใหม่
169 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อินเตอร์เซีย สมุทรสาคร
170 ห้องเย็น บริษัทจำกัด บางกอก ซีฟู้ด สมุทรสาคร
171 ห้องเย็น บริษัทจำกัด บางกอกโคลด์สโตริจ เซอร์วิส สมุทรปราการ
172 ห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแค อกรี เทรดดิ้ง ปทุมธานี
173 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ปิติซีฟูดส์ สงขลา
174 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น พระนครศรีอยุธยา
175 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ปิติฟู้ดส์วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
176 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ปิติมหาชัยห้องเย็น สมุทรสาคร
177 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ปิติห้องเย็น สมุทรปราการ
178 ห้องเย็น บริษัทจำกัด แปซิฟิค ห้องเย็น สมุทรสาคร
179 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ผลิตน้ำแข็งมหัทธนและห้องเย็น สมุทรปราการ
180 ห้องเย็น บริษัทจำกัด พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ กรุงเทพมหานคร
181 ห้องเย็น บริษัทจำกัด พศภพ 999 กรุงเทพมหานคร
182 ห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐห้องเย็นลำปาง ลำปาง
183 ห้องเย็น บริษัทจำกัด พิสิฐอุตสาหกรรม ลำพูน
184 ห้องเย็น บริษัทจำกัด พี เอส เมน แลนด์ ปทุมธานี
185 ห้องเย็น บริษัทจำกัด พี.ซี.ทูน่า ห้องเย็น สมุทรสาคร
186 ห้องเย็น บริษัทจำกัด พีดีเอส ฟู๊ดส์ ปทุมธานี
187 ห้องเย็น บริษัทจำกัด แพนฟู้ด สมุทรสาคร
188 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) นนทบุรี
189 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เฟรช แอนด์ คูล เชียงใหม่
190 ห้องเย็น บริษัทจำกัด มหาชัย มารีนฟู้ดส์ สมุทรสาคร
191 ห้องเย็น บริษัทจำกัด มหาชัยห้องเย็น สมุทรสาคร
192 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เมธา กรุ๊ป ปทุมธานี
193 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ยู.เอช.ไอ. ตลาดไท ปทุมธานี
194 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์) ปทุมธานี
195 ห้องเย็น บริษัทจำกัด รักชัยห้องเย็น สมุทรสาคร
196 ห้องเย็น บริษัทจำกัด รุ่งเจริญผล สมุทรสาคร
197 ห้องเย็น บริษัทจำกัด รุ่งเรืองพัฒนา ห้องเย็น นครราชสีมา
198 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น สมุทรปราการ
199 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ลีฟู้ดส์ สมุทรสาคร
200 ห้องเย็น บริษัทจำกัด วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์ นครราชสีมา
201 ห้องเย็น บริษัทจำกัด วิวัฒชัย ฟาร์ม ปทุมธานี
202 ห้องเย็น บริษัทจำกัด วี.เอ็ม.ฟู้ด ปทุมธานี
203 ห้องเย็น บริษัทจำกัด วี.เอส.ไอ.ยูเนี่ยนไทย สมุทรสาคร
204 ห้องเย็น บริษัทจำกัด แวนด้า โฟรเซ่น กาญจนบุรี
205 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ศรีพิทักษ์ โฟรสเซนฟูดส์ สมุทรปราการ
206 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น สมุทรสาคร
207 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เศรษฐชล สมุทรปราการ
208 ห้องเย็น บริษัทจำกัด สมิหลา โคลด์ สโตเรจ สงขลา
209 ห้องเย็น บริษัทจำกัด สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์ ชุมพร
210 ห้องเย็น บริษัทจำกัด สินชัยห้องเย็น สมุทรสาคร
211 ห้องเย็น บริษัทจำกัด หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ปทุมธานี
212 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ห้องเย็นท่าข้าม กรุงเทพมหานคร
213 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ห้องเย็นบางหญ้า สมุทรสาคร
214 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ห้องเย็นปรมี เชียงใหม่
215 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ห้องเย็นพงษ์ทิพย์ สมุทรสาคร
216 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ห้องเย็น ลีฮะฮวด กรุงเทพมหานคร
217 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ห้องเย็นสะพานคลอง ชลบุรี
218 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ห้องเย็นสินภักดี สตูล
219 ห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเย็นอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
220 ห้องเย็น บริษัทมหาชนจำกัด ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด สมุทรสาคร
221 ห้องเย็น บริษัทจำกัด องกรณ์ห้องเย็น สมุทรสาคร
222 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น สมุทรสาคร
223 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
224 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อยู่ยงพัฒนา กรุงเทพมหานคร
225 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อะกรี เวิลด์ พระนครศรีอยุธยา
226 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อาซาฮี ฟู้ด อินดัสทรี สมุทรสาคร
227 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อินเตอร์ เฟรช ปทุมธานี
228 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
229 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อุตสาหกรรมห้องเย็นชลบุรี ชลบุรี
230 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอ.ซี.ห้องเย็น สมุทรสาคร
231 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ สงขลา
232 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ ฉะเชิงเทรา
233 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอ็มเคห้องเย็น สมุทรสาคร
234 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอ็มเอ็มพี โฟรเซน ฟูดส์ สมุทรสาคร
235 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอส เค ห้องเย็น ปทุมธานี
236 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพรส์ นนทบุรี
237 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
238 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอี่ยมอิ่มจิตต์การประมง นครปฐม
239 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์ สมุทรสาคร
240 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย) สมุทรปราการ
241 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เฮียซน (ลูกเกษ) นครปฐม
242 ห้องเย็น บริษัทจำกัด 338 ธุรกิจ ปทุมธานี
243 ห้องเย็น บริษัทจำกัด มหาชัย โฟรเซ่น ฟู้ดส์ สมุทรสาคร
244 ห้องเย็น บริษัทจำกัด วายพี โคล สตอเรจ เชียงราย
245 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค กรุงเทพมหานคร
246 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส สมุทรปราการ
247 ห้องเย็น บริษัทจำกัด โมบาย โลจิสติกส์ สมุทรปราการ
248 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ทชากร อินเตอร์เทรด นครปฐม
249 ห้องเย็น บริษัทจำกัด บุญล้อม โฟรสเซ่นโปรดักส์ เชียงราย
250 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เกียรตินันท์ เทพนม ปทุมธานี
251 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เค.พี.ห้องเย็น เชียงใหม่
252 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ณภพ กรุงเทพมหานคร
253 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ลำไทร โฟรเซ่น ปทุมธานี
254 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง กรุงเทพมหานคร
255 ห้องเย็น บริษัทจำกัด มหาชัยซีฟู๊ด โฮลดิ้ง สมุทรสาคร
256 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ซีทีไอ โคลด์ เชน กรุงเทพมหานคร
257 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ปลาทู ท่าข้าม กรุงเทพมหานคร
258 ห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ อ่างทอง
259 ห้องเย็น บริษัทจำกัด สุนทรี กรุ๊ป (2011) กรุงเทพมหานคร
260 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เคเอสวี โลจิสติกส์ ลำพูน
261 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ปิติ ฟูดส์ สงขลา
262 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เฟรช โปรดิวส์ กรุงเทพมหานคร
263 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อรุณรัตน์ 2014 สงขลา
264 ห้องเย็น บริษัทจำกัด นานา อินเตอร์เฟรช ปทุมธานี
265 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เค.พี. (จอมทอง) เชียงใหม่
266 ห้องเย็น บริษัทจำกัด โคลด์ ลอฟท์ นนทบุรี
267 ห้องเย็น บริษัทจำกัด พรมารีน สมุทรสาคร
268 ห้องเย็น บริษัทจำกัด สยาม ไอซ์ กรุงเทพมหานคร
269 ห้องเย็น บริษัทจำกัด นาสาครห้องเย็น สมุทรสาคร
270 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ห้องเย็น โคราช สมุทรปราการ
271 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ทะเลไทย ฟู้ด สมุทรสาคร
272 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ติ่งฟง ระยอง
273 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ภูเก็ตแฮปปี้ฟู๊ด ภูเก็ต
274 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
275 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอช.บี.โฮลดิ้ง สมุทรปราการ
276 ห้องเย็น บริษัทจำกัด อันดามัน ซีฟู้ด ระนอง
277 ห้องเย็น บริษัทจำกัด แอล อาร์ ห้องเย็น สมุทรสาคร
278 ห้องเย็น บริษัทจำกัด แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
279 ห้องเย็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำรงกิจห้องเย็นท่าพล เพชรบูรณ์
280 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ ชลบุรี

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,005 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 650 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,877 แห่ง