ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดต้องชม
ตลาดคลองบางหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 3,122 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ซอย เพชรเกษม 20 แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
กาดกองเก่า
จังหวัด : เชียงราย
เข้าชม 3,147 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 222 หมู่ 12 ถนน สบสม-หาดไคร้ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดสีเขียวขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
เข้าชม 2,910 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดเจ้าพระยาแลนด์
จังหวัด : ชัยนาท
เข้าชม 2,957 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 250 หมู่ 4 ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดวัดภูทอกสมุนไพรพื้นบ้าน
จังหวัด : บึงกาฬ
เข้าชม 3,041 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 หมู่บ้าน บ้านคำแคนพัฒนา ตำบล นาแสง อำเภอ ศรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ 38210
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดนัดวัดเทพ
จังหวัด : ภูเก็ต
เข้าชม 3,096 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 7 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดชุมชนวัดโบสถ์
จังหวัด : ปทุมธานี
เข้าชม 2,942 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล บางกระบือ อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดกรุงศรี
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 2,936 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง
จังหวัด : ลำพูน
เข้าชม 2,888 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่บ้าน บ้านแม่สารบ้านตอง 4 ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ตลาดเทศบาลตำบลหงาว
จังหวัด : ระนอง
เข้าชม 2,911 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบล หงาว อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
หลาดริมคลองหัวไทร
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เข้าชม 3,780 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
เปิดดู แผนที่
ตลาดต้องชม
ถนนคนเดินสาเกตนคร
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
เข้าชม 3,612 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ถนน รัชชูปการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
เปิดดู แผนที่

ตลาดต้องชม
 
ภาคกลาง 57 แห่ง
 
ภาคเหนือ 50 แห่ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57 แห่ง
 
ภาคใต้ 42 แห่ง
 
ภาคตะวันออก 16 แห่ง
รวมทั้งหมด 222 แห่ง