ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กระเจี๊ยบเขียว

วันที่ทำกิจกรรม : 25 มกราคม 2544
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

คุณภาพคละ ขนาด 9.5 - 11.5 ซ.ม.

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเจี๊ยบเขียว
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย จารึก ปรมานนท์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
กรุณาระบุ  
ตำบล ท่าม่วง อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 มกราคม 2544 - 25 มกราคม 2546
ปริมาณรวม : 120.870 ตัน

กระเจี๊ยบเขียว

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 120.870 ตัน