ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 6 มีนาคม 2544
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

เกรดเอตูม, บีตูม, เอ+บี บาน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อำพลฟู้ดส์ ไทยเซสซิ่ง จำกัด
นาย สุชาติ วชิรวิทยากร
57 หมู่ 3 ตำบล ท่าข้าม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านวังด้ง
นาง ละเอียด แซ่ล้อ
63/1 หมู่ 11 ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 71160
ระยะเวลาส่งมอบ : 6 มีนาคม 2544 - 6 มีนาคม 2547
ปริมาณรวม : 109.500 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 109.500 ตัน