ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดอกบานไม่รู้โรยแห้ง

วันที่ทำกิจกรรม : 9 สิงหาคม 2544
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

คอกแห้ง สีขาวล้วน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้วขึ้นไป

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ดอกบานไม่รู้โรยแห้ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะบอทานิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นาง พรสรัญ จิรา
6/341 - 4 ถนน บางนา-ตราด แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกบานไม่รู้โรย
กรุณาระบุ  
ตำบล พังตรุ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 สิงหาคม 2544 - 15 สิงหาคม 2545
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

ดอกบานไม่รู้โรยแห้ง

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน