ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 18 กันยายน 2544
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

หน่อไม้ฝรั่งเกรดเอตูม, บีตูม หน่อไม้ฝรั่งตกเกรด ( เกรดเอ,บี)

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สมชัย เลิศรุ่งวิทยาชัย 5/2 หมู่ 10 ตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งท่าม่วงสามัคคี
นาย มงคล พงษ์บ้านไร่
หมู่ 3 ตำบล ท่าม่วง อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี 71110
ระยะเวลาส่งมอบ : 18 กันยายน 2544 - 18 กันยายน 2545
ปริมาณรวม : 6.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 6.000 ตัน