ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 21 มีนาคม 2545
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

เกรดเอตูม, บีตูม, ซีตูม

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย จารึก ปรมานนท์
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ตำบลอุโลกสี่หมื่น
นาย สังวาลย์ ทัดมั่น
ตำบล อุโลกสี่หมื่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
ระยะเวลาส่งมอบ : 20 มีนาคม 2545 - 20 มีนาคม 2546
ปริมาณรวม : 25.760 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 25.760 ตัน