ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดฝักอ่อน

วันที่ทำกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2544
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

ปลายยอดไม่หัก ไม่ดำ ไม่มีตุ่ม เมล็ดไม่ฝ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 - 1.8 ซม.

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดฝักอ่อน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
กรุณาระบุ  
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้พักชำระหนี้ แปรรูปผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนตำบลบ้านใหม่
กรุณาระบุ  
32/1 หมู่ 4 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2544 - 30 เมษายน 2545
ปริมาณรวม : 695.000 ตัน

ข้าวโพดฝักอ่อน

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 695.000 ตัน