ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวาน

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มีนาคม 2545
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

ไม่เกิน 4.5 ฝัก/กก.

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
กรุณาระบุ  
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดหวานฝักสด จังหวัดกาญจนบุรี
กรุณาระบุ  
ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2545 - 31 ธันวาคม 2545
ปริมาณรวม : 18,622.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 18,622.000 ตัน