ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวหอมมะลิ

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มิถุนายน 2545
สถานที่ : จังหวัด นครราชสีมา

ความชื้น 14.5% เนื่องจากภาวะฝนแล้งทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวหอมมะลิ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
นาย สมบูรณ์ สิริประเสริฐศิลป์
127 หมู่ 4 ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ 044-419627044-419-883 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรทำนา จังหวัดนครราชสีมา
กรุณาระบุ  
อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2545 - 30 มิถุนายน 2545
ปริมาณรวม : 3,600.000 ตัน

ข้าวหอมมะลิ

แหล่งผลิต : นครราชสีมา
ปริมาณตามสัญญา : 3,600.000 ตัน