ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พริกสดชี้ฟ้า(แดง)

วันที่ทำกิจกรรม : 14 พฤศจิกายน 2545
สถานที่ : จังหวัด แพร่

มีสีแดงสด แห้ง ไม่มีเชื้อรา ไม่เน่า ส่งมอบไม่ครบ เนื่องจากเกษตรกรนำผลผลิตขายให้ผู้ค้าทั่วไป ได้ราคา 12-14 บาท/กก. ซึ่งสูงกว่าสัญญา ทั้งนี้บริษัทไม่ได้เรียกค่าเสียหายจากเกษตรกร

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : พริกสดชี้ฟ้า(แดง)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอส แอนด์ เจ โปรดักส์ จำกัด
นาย สมเกียรติ โอวรารินทร์
229 หมู่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
โทรศัพท์ 053-555-248 โทรสาร 053-555-249
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
เกษตรกรผู้ปลูกพริกตำบลหนองม่วงไข่
กรุณาระบุ  
ตำบล หนองม่วงไข่ อำเภอ หนองม่วงไข่ จังหวัด แพร่ 54170
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 เมษายน 2546
ปริมาณรวม : 250.000 ตัน

พริกสดชี้ฟ้า (แดง)

แหล่งผลิต : แพร่
ปริมาณตามสัญญา : 250.000 ตัน