ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มันสำปะหลัง

วันที่ทำกิจกรรม : 3 มกราคม 2546
สถานที่ : จังหวัด เลย

หัวมันสำปะหลังสด,ไม่มีเหง้ามัน เปอร์เซ็นต์แป้ง 30%

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มันสำปะหลัง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
กรุณาระบุ  
399 หมู่ 1 ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย 42110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดเลย
กรุณาระบุ  
จังหวัด เลย
ระยะเวลาส่งมอบ : 3 มกราคม 2546 - 31 มีนาคม 2546
ปริมาณรวม : 7,577.670 ตัน

หมายเหตุ : 1. สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ / 233/3 ม.2 อ.ท่าลี่
2. สหกรณืการเกษตรภูหลวง / 133 ม.9 อ.ภูหลวง
3. สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จำกัด / 415 ม.1 อ.ปากชมมันสำปะหลัง

แหล่งผลิต : เลย
ปริมาณตามสัญญา : 7,577.670 ตัน