ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเหลือง

วันที่ทำกิจกรรม : 27 กุมภาพันธ์ 2546
สถานที่ : จังหวัด หนองคาย

เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรนำมาปลูกมีคุณภาพต่ำ เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคนิคการเพาะปลูกที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตน้อยกว่าเป้าหมาย

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเหลือง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้าน ส.เสริมสร้างพืชผล
นาย ชัชชัย จารุวรรณากร
263-266 ถนน ท่ามะนาว ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จังหวัดหนองคาย
กรุณาระบุ  
ตำบล ด่านศรีสุข อำเภอ โพธิ์ตาก จังหวัด หนองคาย 43130
ระยะเวลาส่งมอบ : 10 เมษายน 2546 - 10 พฤษภาคม 2546
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

ถั่วเหลือง

แหล่งผลิต : หนองคาย
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน