ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเขียวผิวดำ

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มกราคม 2546
สถานที่ : จังหวัด อุดรธานี

ถั่วต้องแห้งสนิท ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งมีทั้งน้ำท่วมและฝนแล้งในฤดูกาลเพาะปลูก

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเขียวผิวดำ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีราพืชไร่
นาย ประสิทธิ แซ่จิว
143 หมู่ 5 ถนน สายบ้านหยวก ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
โทรศัพท์ 044 419627 โทรสาร 044 419897
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกร จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู (191 ราย)
กรุณาระบุ  

ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2546 - 31 มกราคม 2546
ปริมาณรวม : 610.560 ตัน

ถั่วเขียวผิวดำ

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 610.560 ตัน