ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวเปลือกเจ้า

วันที่ทำกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2545
สถานที่ : จังหวัด นครราชสีมา

ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% ส่งมอบมากกว่าที่ทำสัญญา เนื่องจากราคารับซื้อตามสัญญาสูงกว่าราคาตลาด ราคาตลาด 4,800-4,900 บาท/ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวเปลือกเจ้า
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
นาย สมบูรณ์ สิริประเสริฐศิลป์
127 หมู่ 4 ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ 044-419627044-419-883 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรทำนา จังหวัดนครราชสีมา
กรุณาระบุ  
อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2545 - 31 มีนาคม 2546
ปริมาณรวม : 684.730 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า

แหล่งผลิต : นครราชสีมา
ปริมาณตามสัญญา : 684.730 ตัน