ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กระเจี๊ยบแดง

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มกราคม 2546
สถานที่ : จังหวัด อุดรธานี


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเจี๊ยบแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีราพืชไร่
นาย ประสิทธิ แซ่จิว
143 หมู่ 5 ถนน สายบ้านหยวก ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
โทรศัพท์ 044 419627 โทรสาร 044 419897
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
กรุณาระบุ  
ตำบล น้ำโสม อำเภอ น้ำโสม จังหวัด อุดรธานี 41210
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2546 - 31 มกราคม 2546
ปริมาณรวม : 16.400 ตัน

กระเจี๊ยบแดง

แหล่งผลิต : อุดรธานี
ปริมาณตามสัญญา : 16.400 ตัน