ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เชื่อมโยงเจรจาซื้อขายปลาเก๋าผ่านตลาดข้อตกลง จ.ตราด

วันที่ทำกิจกรรม : 9 ธันวาคม 2564
สถานที่ : กรมการค้าภายใน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

ได้จัดการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “ปลาเก๋า” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ปลาเก๋า
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นาย นายธีราพร ธีรทิป
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นางสาว พิศมัย ไวยกุล 6/4 หมู่ 3 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ชำราก อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด 23000
มือถือ 081-151-9436
ระยะเวลาส่งมอบ : 9 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
ปริมาณรวม : 7.500 ตัน

ปลาเก๋า

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 4 เมษายน 2565 - 4 เมษายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
- ความสด
- ขนาดสินค้า
- ความปลอดภัย
เอกสารรับรองมาตรฐานของทางฟาร์ม
- สำเนาทบ.1 หรือ ทบ.2 (ทะเบียนผู้ประกอบการประมง)
- สำเนาเอกสารหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ำ (Movement Document) : ออกโดยกรมประมง
- เอกสาร GAP
 1.2  ขนาด 
- ขนาด 3-4 กก. น้ำหนัก (ตัว/กก.) 4,500 กก.
- ขนาด 4-5 กก. น้ำหนัก (ตัว/กก.) 3,000 กก.

 

แหล่งผลิต : ตราด
ปริมาณตามสัญญา : 7.500 ตัน
การบรรจุ : กล่องนอคน้ำแข็ง