ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดหวาน

วันที่ทำกิจกรรม : 19 ตุลาคม 2542
สถานที่ : จังหวัด พิจิตร

ไม่เกิน 4 ฝัก/กก.

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดหวาน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นาย สมบูรณ์ อิทธิวรกุล
99 หมู่ 1 ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3465-3323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สมยศ เจริญรบ 265 หมู่ 6 ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร 66190
ระยะเวลาส่งมอบ : 2 มกราคม 2543 - 31 มกราคม 2543
ปริมาณรวม : 350.000 ตัน

ข้าวโพดหวาน

แหล่งผลิต : พิจิตร
ปริมาณตามสัญญา : 350.000 ตัน