ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สับปะรด

วันที่ทำกิจกรรม : 1 มิถุนายน 2543
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

คุณภาพตามมาตรฐานของสำนักพัฒนาสับปะรดแห่งประเทศไทย

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : สับปะรด
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ไวตาฟู้ดส์ แฟคทอรี่ (1989) จำกัด
กรุณาระบุ  
39/3 หมู่ 7 ถนน แสนตอ-ท่าตะค้อ ตำบล แสนตอ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกสับปะรด ตำบลหนองปรือ
กรุณาระบุ  
52/2 หมู่ 14 ตำบล หนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี 71220
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2543 - 30 มิถุนายน 2543
ปริมาณรวม : 2,350.000 ตัน

สับปะรด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2543 - 30 มิถุนายน 2543

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป / คุณภาพ

-  เป็นสับปะรดทั้งผล มีหรือไม่มีจุกและก้าน ผลมีความสด ถ้ามีจุกต้องไม่มีใบตายหรือใบแห้ง

-  ไม่มีรอยช้ำ ไม่มีลักษณะของแดดเผา ผลแกน และไม่เน่าเสีย

-  สะอาด ปราสจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด

-  ไม่มีศัตรูพืช ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิต และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช

-  ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำ-สูง ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม

-  ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ำที่เกิดจากการนำผลผลิตออกห้องเย็น


แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 2,350.000 ตัน