ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ถั่วเขียวผิวมัน

วันที่ทำกิจกรรม : 14 กันยายน 2543
สถานที่ : จังหวัด ตาก

ถั่วเขียวผิวมันเบอร์ 3 สิ่งเจือปนไม่เกิน 5% ความชื้นไม่เกิน 13% เมล็ดเสียไม่เกิน 7% ราคาซื้อขายจริงสูงกว่าราคาตามสัญญา เนื่องจากผู้รับซื้อรับซื้อตามราคาตลาด ณ วันส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ถั่วเขียวผิวมัน
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชผลสุวรรณภูมิ
นาย เริงชัย สุวรรณ
แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรแม่กาษา แม่ปะ อำเภอแม่สอด
กรุณาระบุ  
ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2543 - 31 ธันวาคม 2543
ปริมาณรวม : 138.000 ตัน

ถั่วเขียวผิวมัน

แหล่งผลิต : ตาก
ปริมาณตามสัญญา : 138.000 ตัน