ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน

วันที่ : 30 ก.ย. 63
 วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "Food & Fish @ สงขลา" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน -วันที่  3 ตุลาคม 2563 โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ร่วมกับจังหวัดสงขลาและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ด้วยการเสริฟอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียง และอาหารทะเลสดๆ ตลอดจนเป็นการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกระตุ้นให้เศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

เข้าชม 1,213 ครั้ง