ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 57/2 หมู่ 5 ตำบล วัดเกาะ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-681-201
โทรสาร : 055-628-417

เข้าชม 2,750 ครั้ง

รถบรรทุก

รถบรรทุก จำนวน 4 คัน


รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 60 คัน


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 3 หลัง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 57/2 หมู่ 5 ตำบล วัดเกาะ อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-681-201 โทรสาร : 055-628-417

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จำกัด