ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 201 หมู่ 2 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย 57230
โทรศัพท์ : 053-954-195
โทรสาร : 053-954-196
อีเมล์ : kitsiri_silo@windowlive.com

เข้าชม 2,750 ครั้ง

รถตัก

รถตัก จำนวน 4 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 30 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 3 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 4 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


รถบรรทุกพ่วง

รถบรรทุกพ่วง จำนวน 31 พ่วง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 201 หมู่ 2 ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย 57230
โทรศัพท์ : 053-954-195 โทรสาร : 053-954-196

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด