ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ท่าข้าวพะยูรการเกษตร
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 154 หมู่ 5 ตำบล บ้านแดน อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ : 056-287-034
โทรสาร : 056-287-034
อีเมล์ : gettenshi@hotmail.com

เข้าชม 2,750 ครั้งชื่อร้านค้า/แผงค้า : ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวและพืชไร่
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 154 ม.5 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 056-287034
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

รถตัก

รถตัก จำนวน 2 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 40 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 4 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง


รถบรรทุกพ่วง

รถบรรทุกพ่วง จำนวน 2 พ่วง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 154 หมู่ 5 ตำบล บ้านแดน อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ : 056-287-034 โทรสาร : 056-287-034

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร