ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรัฐภูมิสิงห์บุรี

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรัฐภูมิสิงห์บุรี
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 94/1 หมู่ 9 ตำบล หัวไผ่ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-510-916
โทรสาร : 036-510-916

เข้าชม 2,983 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 94/1 หมู่ 9 ตำบล หัวไผ่ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 036-510-916 โทรสาร : 036-510-916

ราคาสินค้าเกษตรของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีรัฐภูมิสิงห์บุรี