ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเจ้าพระยาแลนด์

ประวัติความเป็นมา

          เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดชัยนาทมีอานาเขตติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี อุทัยธานีและสุพรรณบุรี ซึ่งจังหวัดเหล่านี้ มีแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่และน่าสนใจเป็นจำนวนมาก ส่วนในจังหวัดชัยนาทมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจน้อย จึงจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม โดดเด่น สะดุดตา มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะที่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ จึงได้สร้างโครงการตลาดเจ้าพระยาแลนด์ขึ้นมา โดยการย้ายตลาดจากตลาดเขื่อนเจ้าพระยาที่มีอยู่เดิมซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม มาสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้าแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ “ตลาดเจ้าพระยาแลนด์” ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชัยนาทได้มีแหล่งค้าขาย ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิชุมชน โดยสินค้าที่โดดเด่นของตลาดแห่งนี้ และมีจำหน่ายมากที่สุดก็คือ ปลาแม่น้ำ ที่หาได้จากแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งปลาสด และปลาแห้ง เช่น ปลาเกลือ ปลาเค็ม ปลาย่าง ปลาร้า ปลาแดดเดียว ปลาจ่อม ปลาเจ่า และปลาสับ


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ปลาแม่น้ำ ที่หาได้จากแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งปลาสด และปลาแห้ง เช่น ปลาเกลือ ปลาเค็ม ปลาย่าง ปลาร้า ปลาแดดเดียว ปลาจ่อม ปลาเจ่า และปลาสับ

จำนวนแผงค้า : 85
ขนาดพื้นที่ : 7.60  ไร่
ก่อตั้งเมื่อ : 18 กันยายน 2558
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 30 มีนาคม 2559
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 07.00-20.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/chaopayalandmarket

เข้าชม 2,730 ครั้ง
ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเจ้าพระยาคอฟฟี่
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟสด เบเกอรี่
ชื่อ-สกุล : น.ส.แสงระวี จันทะมาตย์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 095 - 3438019
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านรวงข้าว
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร เครื่องดิ่ม
ชื่อ-สกุล : น.ส.นพรัตน์ อิงสกุลรุ่งเรือง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 080 - 5154058
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง ลาบ
ชื่อ-สกุล : นางธนวรรณ ศรีคำแซง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 2135951
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลูกชิ้นแชมป์
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟสด ก๋วยเตี๋ยว
ชื่อ-สกุล : น.ส.พิชามญชุ์ อยู่สุข
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 083 - 0025433
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : นางกัลยา เผยกลิ่น
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 080 - 6419291
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านโรตี สุภาวดี
สินค้าที่จำหน่าย : โรตี
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุภาวดี สุขโต
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 6767041
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง ข้าวแกง
ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์ กลิ่นหัวไผ่
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 1683608
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านมุมเขื่อนกาแฟสด
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟสด
ชื่อ-สกุล : น.ส.พัณณิตา นาคาศัย
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 092 - 0921957
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไก่ย่างเขื่อนเจ้าพระยา
สินค้าที่จำหน่าย : ไส้กรอก ไก่ย่าง ส้มตำ
ชื่อ-สกุล : นางสุรางค์ ศักดา
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 088 - 1474532
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหอยทอดเขื่อนเจ้าพระยา
สินค้าที่จำหน่าย : หอยทอด ข้าวเกรียบว่าว
ชื่อ-สกุล : นายบุญยงค์ วงษ์เงิน
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 7409526
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหัวเขื่อน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร เครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : น.ส.รุจิกาญจน์ วิริยะนันท์อุดม
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 5256661
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านออแกนิค
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร เครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : น.ส.กรรณิกา ชัยณรงค์ชัย
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 082 - 9444717
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านต้นน้ำโฟน
สินค้าที่จำหน่าย : โทรศัพท์
ชื่อ-สกุล : น.ส. ภคพร ปิตานุวัฒน์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 088 - 2861030
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาร้า ปลาเค็ม
ชื่อ-สกุล : นางฉลวย โตจีน
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 084 - 3822397
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาเค็ม ปลาย่าง ปลาร้า
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี แดงศรี
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 3092135
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก ของเชื่อม
ชื่อ-สกุล : น.ส.สำริด ชายะกุล
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 9967365
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านคุณเอก
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าโอท็อป
ชื่อ-สกุล : นางปรานอม หิรัญจันทร์สุข
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 8926300
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม ของฝาก ขนม
ชื่อ-สกุล : น.ส.วาสนา เกนิ้ม
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 9297982
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : วิไลของฝาก
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก ของชำ เครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : นางวิไล โมกขาว
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 2686281
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : น.ส.โสภาพรรณ ทาเอื้อ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 088 - 2730644
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ยาสามัญ
ชื่อ-สกุล : นายชนภัทร อุดมทรัพย์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 2066018
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พระเครื่อง
ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ ปลื้มอารีย์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 2129912
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก จักรสาน
ชื่อ-สกุล : น.ส.ประนอม หาญปราบ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 4604185
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอ้อย ซาลอน
สินค้าที่จำหน่าย : เสริมสวย
ชื่อ-สกุล : น.ส.อรนภา ไก่แก้วกาญจนา
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 084 - 0700976
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า เครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : นายสุริยันต์ อังอินสมบัติ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 0393644
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางสุนีย์ น้ำเงิน
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 2020245
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.ภิญญาภัสส์ โพธิ์เพ็ชร์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 2804179
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โชว์ห่วย ส่ง - ปลีก
ชื่อ-สกุล : นายสุทิน หอมรส
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 094 - 4657739
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางลาวัลย์ อินทอง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 2041086
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผ้าไทย
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้าลายไทย
ชื่อ-สกุล : น.ส.สาวิตรี เกิดปิยะ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 091 - 2577767
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้า O-TOP
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุจิตรา นันทปิยะกรรณ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นปิ้ง ขนมปัง
ชื่อ-สกุล : นายวิว ภู่สันติสัมพันธ์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0952288
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลูกชิ้นแชมป์
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยว กาแฟโบราณ
ชื่อ-สกุล : นายบุญโฮม อยู่สุข
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6048319
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำผลไม้ปั่น กาแฟ
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา หมอนทอง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4757729
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มตำ ลูกชิ้นปิ้ง
ชื่อ-สกุล : นางสมจิตร คุ้มปราง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7426766
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารเครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : นายทองอิน พันธ์แก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6193180
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่มสุขภาพ ไอศกรีม
ชื่อ-สกุล : นางณัฐกฤดา รัตนวงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น หมูปิ้ง น้ำแข็งใส
ชื่อ-สกุล : นางสุชิน พูลรอด
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 098-3909921
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นทอด
ชื่อ-สกุล : นางมาลี ด้วงเลี้ยง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9860730
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นปิ้ง
ชื่อ-สกุล : นางทองหยอด แก้วใย
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2017530
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาย่าง ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางอุบลรัตน์ จุ้ยมอญ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 099-9104156
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ป้าแจ๋ว ปลาร้า
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาร้า ปลาส้ม ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นางมนัส เม่นทองคำ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8062776
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาร้า ปลาส้ม ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นางชำเรียง ยังนึก
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2094280
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาเค็ม ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นายกำพล จันทร์สว่าง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5337574
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาเค็ม
ชื่อ-สกุล : นางอำนวย วานุช
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7226088
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูปิ้ง เครื่องดื่ม ขนม
ชื่อ-สกุล : นายประจำ ชายะกุล
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9372968
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โรตี
ชื่อ-สกุล : นายถาวร ทำบุญ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4757729
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวมันไก่ ลาบยโส
ชื่อ-สกุล : นายกอบกิจ รุ่งเรืองฤทธิ์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8149332
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ย่าง ส้มตำ เครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : นางจิดาภา คัจฉะภา
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0396391
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ทอดมัน ทอดปลาเค็ม
ชื่อ-สกุล : นางสุมาลี สุขม่วง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยว
ชื่อ-สกุล : นายอำนวย ทับทวี
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 7672517
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสำเร็จรูป
ชื่อ-สกุล : นายมานพ แดงศรี
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5910083
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้องนนท์ หมูปิ้ง
สินค้าที่จำหน่าย : หมูปิ้ง
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศดานันท์ ปานซุง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 061-5872961
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : นางสมจิตร คุ้มปราง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8568941
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วยปิ้ง ขนมปิ้ง
ชื่อ-สกุล : นางประนอม สุขม่วง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1624519
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกาแฟโบราณ
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟโบราณ
ชื่อ-สกุล : น.ส.สำอาง ปิติธรรม
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4452920
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวโพดคั่ว ข้าวโพดต้ม
ชื่อ-สกุล : นางชอ้อน ภูมิเมือง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7402954
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นายเฉื่อย แทนมูล
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นางสมคิด โชติวงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 095-9524440
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแป๋ว ปลาเค็ม
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาเค็ม ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นางปราณี จันทร์สว่าง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8148365
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาหมึกแห้ง
ชื่อ-สกุล : น.ส.ดวงพร สุขเกษม
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9310481
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สลากกินแบ่งรัฐบาล
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ กิจฉนวน
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 095-1211415
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้า O-TOP ผลไม้แปรรูป
ชื่อ-สกุล : น.ส.ตวงพร เพ็ชร์วงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5465599
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมเชื่อม ของเชื่อม
ชื่อ-สกุล : นางอานี ศิลลา
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6400062
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก ตุ๊กตา ตระกร้า
ชื่อ-สกุล : นางวัสนันท์ ทิพฤกษ์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5186422
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก ของเชื่อม
ชื่อ-สกุล : นางเกสนี ธัญญาวานิช
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6427338
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางติ๋ม วิไลลอย
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางณิชชา อินทรมงคล
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8492972
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แผงเช่าพระ
ชื่อ-สกุล : นายสรายุธ สุบิลมิตร
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3795064
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก ของที่ระลึก
ชื่อ-สกุล : นายอุบล ศรีวิเศษ
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056-405692
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางเรณู บุตรศรี
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8599496
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เปล ขนม ลอตตาลี่ ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางมะณี ปานเอม
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1969445
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องหนัง งานHand made
ชื่อ-สกุล : นางปาริชาติ แก้วหนองยาง
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1968898
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าแฟชั่น
ชื่อ-สกุล : นางยุพเยาว์ เทียนแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3192430
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สลากกินแบ่งรัฐบาล
ชื่อ-สกุล : นายประจักษ์ ศรีสวัสดิ์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0445842
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก
ชื่อ-สกุล : น.ส.นิภาพรรณ์ พวงลำใย
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1456567
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านป้าสำริด ผลไม้เชื่อม
สินค้าที่จำหน่าย : ของเชื่อม ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางสำริด ชายะกุล
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9967365
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม กิ๊ฟช็อป
ชื่อ-สกุล : นางพัชรา เสือรอด
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 081 - 0368603
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางจิระพันธ์ สำเภา
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 095-9391082
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเจน บางแส
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6128374
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย ของฝาก
ชื่อ-สกุล : นายไกรสัน วิไลลอย
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 2364820
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ชื่อ-สกุล : น.ส.วรรณาภา สิงห์วิจารณ์
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4344216
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูปิ้ง ขนม น้ำ
ชื่อ-สกุล : นางจำลอง ชายะกุล
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 9372968
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบิ้ม ลูกชิ้นปิ้ง
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นปิ้ง
ชื่อ-สกุล : นางทองหยด แก้วใย
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 2017530
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่หมุน
ชื่อ-สกุล : น.ส.พะยอม แตงโสภา
ที่อยูู่ : ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เลขที่ 250 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 080 - 2797060
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 250  250 หมู่ 4 ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150
    การเดินทาง : มาตามถนนหลวงหมายเลข 311 ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเขื่อนเจ้าพระยา ตรงข้ามเขื่อนเจ้าพรายาไป จะพบตลาดเจ้าพระยาแลนด์


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเจ้าพระยาแลนด์