ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

กาดแลงจอมแจ้ง

ประวัติความเป็นมา

          กาดแลง จอมแจ้ง  เป็นตลาดสด ในตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมของคนในพื้นที่และผู้คนในระแวกใกล้เคียงมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในตลาดแห่งนี้ ซึ่งเปิดทุกวัน สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเล สินค้าอุปโภค อาหารสด อาหารสำเร็จรูป และขนมหวานต่างๆ

จำนวนแผงค้า : 70
ขนาดพื้นที่ : 434.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 4 มีนาคม 2543
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 19 ตุลาคม 2559
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 09.00-19.00
Facebook : https://www.facebook.com/kaadlaeng/

เข้าชม 2,976 ครั้ง


ที่มา https://www.facebook.com/kaadlaeng


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : บ้านจอมแจ้ง  หมู่ 1 ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110
   


ราคาสินค้าเกษตรของ กาดแลงจอมแจ้ง