ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน
และนายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชื่อมโยงไข่ไก่ โดยได้ร่วมมือกับสมาคมตลาดสดไทยและสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่รายย่อยภาคกลาง
นำไข่ไก่จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรงมาจำหน่ายในราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม เพื่อช่วยเหลือทั้งเกษตรกรในการบริหารจัดการปริมาณไข่ไก่
และช่วยพี่น้องประชาชนที่จะได้ซื้อในราคาที่ถูกลง
ณ ตลาดมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ