ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

 

 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน 

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า 
ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา เพื่อดูแลค่าครองชีพให้
กับประชาชน ในช่วงก่อนเทศกาลกินเจ ปี 2566 
โดยพบว่าประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้ว บรรยากาศปีนี้ น่าจะคึกคักกว่าทุกปี ณ เยาวราช กรุงเทพฯ