ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และนายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ พบว่าราคาผักส่วนใหญ่มีราคาแพงกว่าปีที่แล้วหลายรายการปรับลดลง เช่น ผักลุ้ย ผักกระหล่ำปลี และอาหารปรุงสำเร็จ ราคาถูกลงถือเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค ณ ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ