ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558  Download เอกสารได้ที่นี่