ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-093-15122560

เข้าชม 781 ครั้ง

11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 34 ซอย 3 ถนน สงขลาพลาซ่า ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7432 6222 ต่อ 5 ,0 7432 2637-40 โทรสาร : 0 7432 2641
อีเมล์ : info@wongjorn.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 34 จำนวน 3,204 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,204 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 34 ซอย 3 ถนน สงขลาพลาซ่า ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

Tel : 0 7432 6222 ต่อ 5 Email : latitude : 7.185533 longitude : 100.591818
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.15 ม. ยาว : 20.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 189.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 282.22 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.5
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.15 ม. ยาว : 20.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 189.41 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 282.22 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 19.55 ม. ยาว : 25.25 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.43 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 493.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 705.91 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 19.55 ม. ยาว : 25.25 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.43 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 493.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 705.91 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.50 ม. ยาว : 25.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.90 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 627.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,191.68 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.35 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 40.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 100.00
คิดเป็นความจุ : 14.00 ตัน
ความสูง : 2.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีต ผนังบุฉนวนโพลีสไตรีน หนา 10 นิ้ว
กำลังการผลิต : 14.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.35 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 40.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 100.00
คิดเป็นความจุ : 14.00 ตัน
ความสูง : 2.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL
กำลังการผลิต : 14.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.00 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.33 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 24.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 60.00
คิดเป็นความจุ : 7.92 ตัน
ความสูง : 2.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL
กำลังการผลิต : 7.92 ตัน จำนวนชั่วโมง 8.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๕-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์