ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-093-15122560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905545002431

เข้าชม 1,093 ครั้ง

11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 34 ซอย 3 ถนน สงขลาพลาซ่า ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7432 6222,0 7432 2640 โทรสาร : 0 7432 2641
อีเมล์ : info@wongjorn.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 34 จำนวน 250 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 250 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 34 ซอย 3 ถนน สงขลาพลาซ่า ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

Tel : 0 7432 6222 Email : latitude : 7.185533 longitude : 100.591818
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 20.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.22 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 205.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 250.10 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๕-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์