ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-050-28082560
อีเมล์ : sales@seavicgroup.in.th
เว็บไซต์ : http://seavicfood.com/demosvf/pages/home.php

เข้าชม 256 ครั้ง

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1264 ถนน วิเชียรโชฏก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034428241 โทรสาร : 034421705
อีเมล์ : surakans@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 1264 จำนวน 18,492 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 18,492 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 1264 ถนน ราษฎร์ปรีดา ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034 423481-5 , 820653-7 , 426747 Email : latitude : 13.550792 longitude : 100.284620
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 19.50 ม. ยาว : 22.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 444.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,000.35 ตัน
ความสูง : 11.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.40 ม. ยาว : 30.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.97 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 674.24 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 2,002.49 ตัน
ความสูง : 11.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.80 ม. ยาว : 18.85 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.33 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 429.78 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,001.39 ตัน
ความสูง : 11.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 19.35 ม. ยาว : 23.55 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 455.69 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,503.78 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 19.35 ม. ยาว : 22.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.12 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 433.44 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,352.33 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.70 ม. ยาว : 23.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.29 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 525.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 1,203.39 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.40 ม. ยาว : 22.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.48 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 417.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,453.53 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.15 ม. ยาว : 22.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.11 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 389.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,600.02 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.80 ม. ยาว : 14.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.86 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 355.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.60 ม. ยาว : 13.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 161.24 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 251.16 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.50 ม. ยาว : 33.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.10 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 484.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,017.03 ตัน
ความสูง : 11.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.95 ม. ยาว : 22.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.77 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 363.66 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,007.34 ตัน
ความสูง : 11.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.40 ม. ยาว : 30.65 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.92 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 686.56 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 2,004.76 ตัน
ความสูง : 11.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ice wall สำเร็จรูป

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.80 ม. ยาว : 13.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 164.02 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 251.16 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.20 ม. ยาว : 13.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.36 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 155.68 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 300.56 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.80 ม. ยาว : 14.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 202.86 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 355.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.20 ม. ยาว : 19.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.45 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 309.42 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 448.66 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.80 ม. ยาว : 14.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 201.48 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 352.59 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.70 ม. ยาว : 14.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 201.39 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 352.43 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.20 ม. ยาว : 18.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 302.94 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 530.14 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานเป็น ICE WALLพื้นปูนซีเมนต์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.70 ม. ยาว : 7.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 44.46 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 18.67 ตัน
ความสูง : 5.60 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.70 ม. ยาว : 7.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 44.46 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 248.00
คิดเป็นความจุ : 17.78 ตัน
ความสูง : 5.60 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.70 ม. ยาว : 80.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.04 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 456.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 18.24 ตัน
ความสูง : 5.60 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.70 ม. ยาว : 7.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 44.46 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 248.00
คิดเป็นความจุ : 17.78 ตัน
ความสูง : 5.60 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.70 ม. ยาว : 7.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 44.46 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 248.00
คิดเป็นความจุ : 17.78 ตัน
ความสูง : 5.60 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.90 ม. ยาว : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 51.33 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 256.00
คิดเป็นความจุ : 20.53 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.90 ม. ยาว : 8.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 51.33 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 256.00
คิดเป็นความจุ : 20.53 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.70 ม. ยาว : 7.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 44.46 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 179.00
คิดเป็นความจุ : 17.78 ตัน
ความสูง : 5.60 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังและเพดานทำด้วยไอซ์วอลล์สำเร็จรูป หนา 10 นิ้ว พื้นทำด้วยซีเมนต์
กำลังการผลิต : 10.08 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2536
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๒-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์