ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-001-18012565
อีเมล์ : pricing-team@gelogs.co.th
เว็บไซต์ : http://www.gelogs.co.th/index.php

เข้าชม 876 ครั้ง

แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 15/3 หมู่ 7 ซอย วัดสลุด ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-316-5582-4
อีเมล์ : pricing-team@gelogs.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 15/3 หมู่ที่7 จำนวน 5,850 ตัน
 
เลขที่ 240 จำนวน 1,008 ตัน
 
เลขที่ 240/1-4 จำนวน 22,680 ตัน
 
เลขที่ 915 จำนวน 5,346 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 34,884 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 15/3 หมู่ที่7 หมู่ วัดสลุด ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 06-3525-5275 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 65.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,950.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 27.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,850.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโปเรี่ยม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 240 หมู่ 14 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 06-3525-5275 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 24.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 336.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,008.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโปเรี่ยม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 240/1-4 หมู่ 14 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 06-3525-5275 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 78.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,872.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 26.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,616.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโปเรี่ยม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 78.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,872.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 26.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,616.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโปเรี่ยม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 78.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,872.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 26.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,616.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโปเรี่ยม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 26.27 ม. ยาว : 74.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,943.98 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 27.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,831.94 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโปเรี่ยม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

4 ที่ตั้งคลัง 915 หมู่ 14 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 27.00 ม. ยาว : 66.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,782.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 24.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,346.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโปเรี่ยม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด