ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-016-15102562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305559001829

เข้าชม 407 ครั้ง

ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 40/1 หมู่ 3 ถนน อยุธยา-นครหลวง ตำบล คลองสะแก อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 40/1 จำนวน 79,800 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 79,800 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 40/1 หมู่ 3 ถนน อยุธยา-นครหลวง ตำบล คลองสะแก อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

Tel : 035-259321 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 190.00 ม. ความสูง : 28.69 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 327.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 79,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ที.เอช.เอช.นครหลวง จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี