ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บีอาร์บีพี โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : บีอาร์บีพี โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-006-14042563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0245562000901
อีเมล์ : mkt@banphoport.com
เว็บไซต์ : http://www.banphoport.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banphoport/

เข้าชม 706 ครั้งบีอาร์บีพี โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 168 หมู่ 6 ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ : 038-090789 โทรสาร : 038-086561
อีเมล์ : mkt@banphoport.com

บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็อปปิตอล จำกัด มีคลังสินค้าพื้นที่รวมประมาณ 100,000 กว่าตารางเมตร คลังสินค้าของเราสามารถเก็บสินค้าประเภทพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นสินค้าเทกอง สินค้าประเภทหีบห่อ และจัมโบ้แบ็ค พร้อมให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ด้วยมาตรฐานสากลและเครื่องมือ อุปกรณ์ขนถ่ายที่มีความทันสมัยครบวงจร
- คลังสินค้าให้เช่า สำหรับจัดเก็บสินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ข้าวสาลี เป็นต้น
- ท่าเรือ สำหรับเรือโป๊ะที่ใช้ขนถ่ายสินค้าเกษตร ขนาดเรือสูงสุด 2,500 ตัน
- บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ กรณีฝากสินค้ากับทางเรา

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 65 จำนวน 204,606 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 204,606 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 65 หมู่ 6 ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140

Tel : 038-090789 Email : mkt@banphoport.com latitude : 13.5865669 longitude : 101.0661436
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 81.00 ม. ยาว : 176.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 14,256.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 270.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 42,768.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางวรัญญา นฤนาทวานิช

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 81.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,290.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 21,870.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางวรัญญา นฤนาทวานิช

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 81.00 ม. ยาว : 288.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 23,328.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 443.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 69,984.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางวรัญญา นฤนาทวานิช

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 81.00 ม. ยาว : 288.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 23,328.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 443.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 69,984.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางวรัญญา นฤนาทวานิช

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี