ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น

ชื่อผู้ประกอบการ : ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-008-10082563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0215556003830
อีเมล์ : wpallet@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.wtcpallet.com/

เข้าชม 327 ครั้ง

ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 001 ซอย รุ่งเรือง ถนน สุขุมวิท ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-611456, 038-808371-2 โทรสาร : 038-612617
อีเมล์ : wpallet@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 001 จำนวน 19,980 ตัน
 
เลขที่ 25 จำนวน 2,220 ตัน
 
เลขที่ 52/17 จำนวน 52,611 ตัน
 
เลขที่ 92 จำนวน 21,600 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 96,411 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 001 ซอย รุ่งเรือง ถนน สุขุมวิท ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

Tel : 038-611456, 038-808371-2 Email : wpallet@gmail.com latitude : 12.7832444 longitude : 101.2664825
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 37.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,996.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 31.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,980.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 25 ซอย ทางเข้าเรือจำ ถนน จันทอุดม ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000

Tel : 038-611456, 038-808371-2 Email : wpallet@gmail.com latitude : 12.691633 longitude : 101.274621
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 41.93 ม. ยาว : 71.50 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,997.99 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,220.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

3 ที่ตั้งคลัง 92 หมู่ 4 ซอย กม.3มาบตองใน ถนน บ้านค่าย-หนองละลอก ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง 21120

Tel : 038-611456 Email : admin@wtcpallet.com latitude : 12.786297 longitude : 101.265774
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 21,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

4 ที่ตั้งคลัง 52/17 หมู่ 4 ถนน ทางหลวงสาย 36 ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

Tel : 038-611456 Email : latitude : 12.789886 longitude : 101.160854
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 37.50 ม. ยาว : 67.50 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,531.25 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,656.25 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 51.50 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,184.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,922.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 31.00 ม. ยาว : 68.50 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,123.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,617.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 81.00 ม. ความสูง : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,835.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 36.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,175.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 77.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,848.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ