ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-007-21082563
เว็บไซต์ : https://www.m-senko.com/

เข้าชม 96 ครั้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1200 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 028361000

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 62/3 จำนวน 16,477 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 16,477 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 62/3 ถนน เทพรัตน ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 021190800 Email : latitude : 13.595810 longitude : 100.784626
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.50 ม. ยาว : 24.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 399.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,197.90 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10 อุณหภูมิต่ำสุด : 6
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาเช่า 15 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.40 ม. ยาว : 23.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 295.12 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 885.36 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10 อุณหภูมิต่ำสุด : 6
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.60 ม. ยาว : 23.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 418.88 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,256.64 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10 อุณหภูมิต่ำสุด : 6
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.50 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 396.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,188.00 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 4 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 15ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.40 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 393.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,180.80 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 42.70 ม. ยาว : 25.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,097.39 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 6,584.34 ตัน
ความสูง : 20.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.90 ม. ยาว : 26.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 314.16 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 1,884.96 ตัน
ความสูง : 20.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 4 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.90 ม. ยาว : 11.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 187.62 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 562.86 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 15ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.90 ม. ยาว : 11.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 189.21 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 718.00
คิดเป็นความจุ : 567.63 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลการเช่า 15 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.90 ม. ยาว : 11.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 189.21 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 719.00
คิดเป็นความจุ : 567.63 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.90 ม. ยาว : 12.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 200.34 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 761.00
คิดเป็นความจุ : 601.02 ตัน
ความสูง : 3.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุฉนวนกันความร้อน (ISO WALL)

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โกลบอล แอสเชท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด